"Selské domy jsou souhrnem staletých zkušeností. Liší se krajinu od krajiny stejně tak, jako se liší klima."

Dieter Wieland

MOTIVACE

Lidé v předindustriální době stavěli z toho, co měli k dispozici: ze dřeva, kamene a hlíny. Techniky byly vypilované a opravy většinou snadno udržitelné. I dnes obdivujeme staré hrázděné domy a statky. Mají také působivou životnost - dalo by se říci, že jsou udržitelné! Údržba těchto domů je možná i po staletích a s malými energetickými náklady - stačí řemeslná zručnost a materiál z blízkého okolí.

S výstavbou PŘÍRODNÍ OSADY BÄRNAU vzniká u HISTORICKÉM PARKU BÄRNAU-TACHOV jedinečná prázdninová vesnička. Nabídne nocleh pro hosty a návštěvníky Historického parku a stavebního prostoru královského dvora. A ještě mnohem více... totiž bydlení v přírodním domě z dávných dob s komfortem doby moderní!

PŘÍRODNÍ OSADY BÄRNAU schce být zdrojem inspirace pro budoucí a udržitelnou kulturu stavitelství a bydlení.

PRÁCE

Podívejte se na některé práce v našem PŘÍRODNÍ OSADY BÄRNAU .

Původ

HISTORICKÉM PARKU BÄRNAU-TACHOV je největší německý středověký archeologický skanzen. Od roku 2011 lze raně a vrcholně středověkou výstavbu a životní styl zažít ve více než 30 budovách. S tím je v rámci ArchaeoCentrum bayern-böhmen od roku 2017 ve výstavbě pozdně středověké cestovní stanice Karla IV.

Naši řemeslníci staví na ukázkovém místě královského dvora hrádek ze žuly, vápna, dřeva a hlíny podle zásad experimentální archeologie za použití středověkých technik.

Cíle

"V Přírodní osadě Bärnau stavíme všechny budovy přímo na místě tradičními (hrázděnými) stavebními metodami - z přírodního kamene, hlíny, vápna a dřeva. Obejdeme se téměř zcela bez prefabrikovaných průmyslových výrobků. Beton, deskové materiály a fólie se nepoužívají. Naše stavby v sobě spojují dlouhou životnost a příjemné vnitřní klima tradičních hrázděných staveb s životním standardem a komfortem dnešní doby.Společně s potulnými tovaryši budeme stavět domy z místních matriálů a s využitím dnešních realizačních možností, které svou kvalitou vytvoří nový typ obytných prostor. Okolní krajinu navrhneme tak, aby se posílila biodiverzita a vytvořil se humus. Výsadba a výstavba si budou vzájemně prospívat a vytvoří si vlastní příznivé mikroklima.

Pokud používáme místní Přírodní materiály a řemesla, pak:

minimalizujeme "šedou" energii budov | stavíme budovy s dlouhou životností a schopností údržby | vytváříme místo pro učení a zážitky | zdůrazňujeme naše společné stavební a kulturní dědictví | oživujeme tradiční řemeslné techniky | zvyšujeme atraktivitu našeho oblíbeného řemesla

S těmito tradičními řemeslnými technikami použitými moderním způsobem a regionálními stavebními materiály můžeme:

stát se inspirací pro stavební „revoluci“ | nebýt nákladnější než průmyslové procesy a výrobky | uzavřít regionální komoditní cykly | stavět klimaticky neutrálně!

Pojďme společně „UTVÁŘET UDRŽITELNÉ STAVITELSTVÍ“

Stavba se skládá z mnoha malých prvků. Staňte se součástí naší našeho projektu a podpořte nás v řemeslné (r)evoluci!

Kontakt

Kontaktujte nás a staňte se součástí projektu

Kontaktní informace

  • Naaber Straße 5b 95671 Bärnau,
    Geschichtspark Bärnau-Tachov
  • Tel.: +49 (0) 96 35 / 92 49 975
  • info@naturdorfbaernau.de
  • www.naturdorfbaernau.de

Informace o projektu

  • Via Carolina Naturdorf GmbH
  • Vertreten durch die Geschäftsführer:
    Herrn Alfred Wolf und Frau Ilona Hunsperger